Privatumo politika

PREKYBOS CENTRO „GO9“ PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindines prekybos centro „Gedimino 9“ (toliau – GO9) interneto svetainės lankytojų bei naujienlaiškių prenumeratorių asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiems klausimams, galite susisiekti su duomenų valdytoju: UAB „Gedimino 9“, įmonės kodas 302542376, buveinės adresas Gedimino pr. 9, Vilnius, tel. + 370 655 92 550, el. p. info@go9.lt (toliau – Valdytojas). Valdytojas užtikrina tvarkomų Jūsų asmens duomenų saugumą.

Ši Politika gali būti atnaujinama. Valdytojas naująją šios Politikos versiją skelbia GO9 interneto svetainėje.

 Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tuomet, kai Jūs prenumeruojate Valdytojo el. paštu siunčiamus naujienlaiškius, kuriuose pateikiama GO9 lankytojui aktuali informacija apie vykstančius renginius, naujausius pasiūlymus, akcijas ir pan. Siųsdamas Jums naujienlaiškius Valdytojas asmens duomenis tvarko Jūsų sutikimo pagrindu (Jums užsiprenumeravus GO9 naujienlaiškius).

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą iki šio termino pabaigos atšauksite. Suėjus šiam terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą, Valdytojas šiuos Jūsų duomenis nustos tvarkyti.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų naujienlaiškių (atšaukti savo sutikimą). Tai padaryti galite paspaudę specialiai tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu informuodami Valdytoją aukščiau nurodytais jo kontaktais.

Asmens duomenų tvarkymas pateikus užklausas

Valdytojas taip pat tvarko Jūsų duomenis tuomet, kai susisiekiate su Valdytoju el. paštu, pateikiate Valdytojui užklausas GO9 interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, paštu ar kitu būdu.

Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti gautas Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti Valdytojo interesus. Šiais tikslais Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu (Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į Valdytoją).

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų pateikus užklausą, saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo Valdytojui pateikiamų asmens duomenų pobūdžio, kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Valdytojo ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, užklausų administravimui, gauto skundo nagrinėjimui, ginčo išsprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

Asmens duomenų tvarkymas apsilankius interneto svetainėje

Jums apsilankius GO9 interneto svetainėje, Valdytojas gali tvarkyti Jūsų IP adresą, kitus tinklo duomenis, jeigu juos suteikiate. Tokie duomenys renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos rinkmenos, kurios siunčiamos į Jūsų naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius GO9 interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia nuolatos gerinti interneto svetainę, labiau pritaikyti ją Jūsų poreikiams. Turėtina omenyje, jog kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos GO9 interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų GO9 interneto svetainė gali tapti nefunkcionali.

GO9 interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:


Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus bei būdus, kaip juos pašalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org

Asmens duomenų gavėjai

Valdytojas gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kitus paslaugų teikėjus), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Visais atvejais šiems Valdytojo pasitelktiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik ta apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

Jūsų teisės

  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų bei duomenų gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
  • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu Jūs manote, kad Valdytojo tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti, kad Valdytojas šią informaciją pakeistų ar patikslintų.
  • Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis.
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Valdytojo teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.
  • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, duomenis, kuriuos Valdytojas tvarko gavęs Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui.
  • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tolesniam šių duomenų tvarkymui arba, kai yra siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Valdytojas nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, pirmiausia rekomenduojame dėl to nedelsiant susisiekti su Valdytoju. Bet kuriuo atveju Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.